همکاری با ما

فرم همکاری

جهت اعلام آمادگی به همکاری با این شرکت فرم ذیل را بصورت کامل پر کنید (فرمهایی که بصورت کامل پر نشود رسیدگی نمیشود)

خصوصیات

داشتن فن بیان قوی و روابط عمومی بالا و توانایی مذاکره.

ظاهری آراسته و معقول.

آشنایی با نرم افزارها.

داشتن فن بیان قوی و روابط عمومی بالا و توانایی مذاکره.

حداقل یکسال سابقه کار.

فایل رزومه

فایل رزومه خود را به فرمت PDFیا Word از این قسمت آپلود نمایید

فرمت PDF یا Word/حداکثر یک مگابایت