دانستنی های شگفت انگیز بازیافت!

مقدار پسماندی که هر انسان در طول عمرش تولید می کند، در حدود ۶۰۰ برابر وزن او به هنگام بلوغ کامل است.

1- اگر از کاغذ باطله دوباره کاغذ تهیه کنیم در مصرف آب ۹۰ درصد، انرژی ۵۰ درصد سود برده و در کنترل آلودگی هوا ۷۵ درصد موفقیت کسب می کنیم.

 

2 - برای تولید یک تن کاغذ جدید باید ۱۵ درخت تنومند را قطع کنیم.

 

3- اگر فقط برای بسته بندی تغذیه کودکان تهرانی در دبستان ها از کیسه های پارچه ای استفاده کنیم در این صورت روزانه ۴ میلیون کیسه پلاستیکی و در هفته ۲۴ میلیون کیسه پلاستیکی کم تر دور ریخته خواهد شد.

 

4 - برای آن که یک لاستیک تریلی ساخته شود در حدود نصف بشکه نفت خام مصرف می شود.

 

5 - 500 سال طول می کشد تا یک کیسه پلاستیکی تجزیه شود.

 

6 - بازیافت هر تن شیشه باعث ذخیره حدود ۱۲۰ لیتر نفت می شود.

 

7 - استفاده از بسته بندی های قابل بازیافت یکی از راه های مهم در کاهش پسماند است.

 

8 - بازیافت شیشه باعث می شود ۲۰ درصد از آلودگی هوا کم تر و ۵۰ درصد از آلودگی منابع کم شود.

 

9 - برای کاهش تولید پسماند بهتر است از مواد چندبار مصرف استفاده کنیم.

 

10 - بیش تر از ۹۰ درصد پسماندها می توانند بازیافت شوند.

 

11 - مقدار انرژی که تنها با بازیافت یک قوطی آلومینیومی ذخیره می شود می تواند یک تلویزیون را به مدت ۳ ساعت روشن نگه دارد.

 

12 - مواد خطرناک مثل باطری ها، سموم حشره کش ها،تیغ و  وسایل بیمارستانی را باید پس از مصرف به روش صحیح و جداگانه جمع‌آوری کرد.

 

13 - باطری به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزو پسماندهای خطرناک است.

 

14 - در صورتی که یک تن آلومینیوم از داخل پسماند جداسازی شده مجددا” به مصرف برسد در ۴۰۰ تن سنگ معدن و ۷۰۰ کیلوگرم کک و قیر صرفه جوئی خواهد شد.

 

15 - مقدار انرژی لازم برای تولید قوطی جدید آلومینیوم ۱۹ برابر مقدار انرژی لازم برای استفاده دوباره آن ها است.

 

16 - در حدود بیست درصد پسماند خانگی شهر تهران از موادی تشکیل شده اند که اگر جداسازی و بازیافت شوند در سال  بیش تر از ۹۰۰۰۰ تن پلاستیک، ۵۰۰۰۰ تن شیشه، ۶۰۰۰۰ تن کاغذ و مقوا ۲۵۰۰۰ تن انواع فلزات که در پسماند خانگی شهروندان تهرانی است بازیافت خواهد شد.

 

17 - بیش ترین پسماند تر در آشپزخانه تولید می شود و از همان جا باید آن را از پسماندهای خشک جدا کنیم.

 

18 - حدود ۷۰ درصد پسماندها را پسماندهای غذایی و مواد فاسد شدنی تشکیل می‌دهد.

 

19 - اگر همه با هم همکاری کنیم و پسماند را جدا کنیم از پسماند تر کمپوست یا کود آلی تهیه می شود و می توانیم روزانه ۵۳۰ هکتار از خاک کشورمان را احیا کنیم.