چادرهای مقوایی قابل بازیافت تولید شد

یک شرکت هلندی چادرهایی قابل بازیافت مخصوص فستیوال‌های مختلف ابداع کرده است.

یک شرکت هلندی چادرهایی قابل بازیافت مخصوص فستیوال‌های مختلف ابداع کرده است. شرکت KarTent چادرهایی از مقوا ابداع کرده است.

چادرهای مقوایی را راحت می‌توان به اماکن برگزاری فستیوال برد و پس از تمام شدن رویداد، به راحتی آنها را جمع آوری و بازیافت کرد. جالب آنکه این چادرها قابلیت جذب آب و خنک ماندن در آب و هوای گرم را دارند.

از چادرهای مقوایی در سراسر اروپا استفاده می‌شود.