زباله چیست و انواع آن برای تفکیک از مبدا کدامند؟

زباله به مجموعه موادی گفته می شه که پس از مصرف یا استفاده، دیگه کارآیی ندارن و دور ریخته می شن.یعنی پس‌مانده و باقی‌مانده از تولید یا تغییر شکل چیزهای دیگر و نیز آنچه که قبلاً استفاده شده و دیگر به آن احتیاجی نیست.

از لحاظ اجزای تشکیل دهنده ی زباله، زباله های شهری شامل 79.5 درصد مواد آلی فاسد شدنی، 9.38 درصد کاغذ و مقوا، 2.5 درصد پلاستیک، 2.5 درصد چوب، 2.33 درصد شیشه وسفال و 1.43 درصد منسوجاته. همون طور که می بینید مواد فاسدشدنی بیشترین درصد رو در زباله های شهری دارن و به این ترتیب تهیه کود آلی گیاهی به عنوان یک گزینه ی سودآور و کارآمد مطرحه. علاوه بر این، بازیافت کاغذ، پلاستیک و شیشه هم از جمله مواردیه که در خیلی از کشورهای پیشرفته به اون توجه می کنن.