زباله های خطرناک خانگی؟؟

مواد زاید خانگی که دارای ترکیبات سمی، خورنده، قابل اشتعال و واکنش دهنده هستند - مواد مورد استفاده در اتومبیلها از جمله روغن موتور، ضد یخ، باتری اتومبیل، روغن ترمز و ... - انواع حشره کشها، علف کشها و مواد نگهدارنده - انواع سموم مورد استفاده برای از بین بردن موش، موریانه، سوسک و .... - انواع رنگها و حلالها از قبیل اتر - انواع باتریها، دماسنجها و ترموستاتهای جیوه ای، لامپهای فلورسنت - گازوئیل، سیلندرهای گاز فشرده، استن و دیگر مواد شیمیایی

آیا میدانید تخلیه این مواد در مجاری فاضلاب، تخلیه در زمین، تخلیه به آبهای سطحی و دور ریختن این مواد به همراه زباله های معمولی خانگی، روشهای نامناسبی برای دفع مواد زاید خطرناک خانگی به شمار میروند.

- آیا میدانید خطرات ناشی از دفع نامناسب این مواد ممکن است فورا آشکار نشود، اما دفع نامناسب این زایدات منجر به آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی خواهد شد.

- آیا از گزینه های متعددی که برای مدیریت مناسب و مطمئن اینگونه مواد زاید پیشنهاد شده است و شامل کاهش تولید زباله های خطرناک خانگی، استفاده مجدد، بازیافت و دفع صحیح می باشد، اطلاع دارید.

- آیا میدانید یکی از مهمترین موارد در مدیریت صحیح زباله های خانگی، کاهش تولید این زباله هاست. بدین منظور باید خرید محصولات حاوی ترکیبات خطرناک را کاهش داد و طریقه استفاده از محصولات و روشهای جایگزین(بدون ترکیبات خطرناک) را برای بعضی از نیازهای متداول خانگی آموخت.